Unit Audit Dalam  |  Kampus Induk

  • Home
  • Profil Audit
  • Visi, Misi & Objektif

Visi, Misi & Objektif

MISI AUDIT DALAM

Meningkatkan akauntabiliti dan integriti dengan mengkaji penggunaan sumber secara ekonomik, efisien dan efektif melalui perkhidmatan audit yang bebas (independence), profesional dan berkualiti.

OBJEKTIF AUDIT DALAM

Membantu Universiti mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisplin untuk menilai dan mengkaji keberkesanan sistem kawalan dalaman dan tadbir urus.
Mengkaji tahap pematuhan Universiti kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa.
Memberi nasihat/pandangan berkaitan aspek pengurusan dan kewangan supaya dapat diurus secara berhemah, cekap dan berkesan.
Menyediakan laporan audit yang berkualiti, bebas dan seimbang untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa Audit dan Naib Canselor.

dikemaskini pada  :  16/6/2022


Dasar Keselamatan    |    Penafian   |   Peta Laman    


Hubungi Kami

UNIT AUDIT DALAM, Bangunan C15, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 653 5260 
Fax : +604 - 654 5263 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Unit Audit Dalam, Universiti Sains Malaysia.