Unit Audit Dalam  |  Kampus Induk

  • Home
  • Info Audit
  • Senarai Pengauditan
  • Tahun 2018

Tahun 2018

1. Auditan Pengurusan Projek Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Retikulasi Bekalan Air Sekitar Kampus Induk

2. Auditan Pembangunan Sistem eCuti.

3. Auditan susulan pengauditan Indeks Akauntabiliti tahun 2016 oleh Jabatan Audit Negara (JAN)

4. Auditan Pengurusan Pembayaran Melalui Sistem eFas di PTJ

5. Auditan Pengurusan Sewaan Gerai/Kafeteria Premis Perniagaan/ Ruang

6. Auditan Pengurusan Perolehan Kerja-kerja Penyelenggaraan Kecil di Desasiswa

 

dikemaskini pada : 4/7/2022


Dasar Keselamatan    |    Penafian   |   Peta Laman    


Hubungi Kami

UNIT AUDIT DALAM, Bangunan C15, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 653 5260 
Fax : +604 - 654 5263 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Unit Audit Dalam, Universiti Sains Malaysia.