Unit Audit Dalam  |  Kampus Induk

  • Home
  • Info Audit
  • Proses Kerja Audit

Proses Kerja Audit

PROSES PENGAUDITAN:

BAGAIMANA AUDIT DALAM MEMBANTU AUDITEE

Penglibatan dan sokongan berterusan daripada semua staf di semua peringkat dalam USM kepada Audit Dalam adalah amat penting. Ini adalah kerana pengauditan yang berkesan dan memberi impak yang besar akan melibatkan perancangan yang baik oleh juruaudit dan juga mereka yang diaudit (iaitu auditee) memahami mengapa dan apa yang Audit Dalam lakukan untuk membantu membina persekitaran pekerjaan dan pengurusan di USM bertambah baik.

Kebanyakan proses pengauditan adalah hampir sama, walaupun begitu setiap pengauditan adalah berbeza, dan kebiasaannya melibatkan tiga peringkat seperti berikut:

1. Perancangan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Pelaporan Audit

 

dikemaskini pada : 4/7/2022


Dasar Keselamatan    |    Penafian   |   Peta Laman    


Hubungi Kami

UNIT AUDIT DALAM, Bangunan C15, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 653 5260 
Fax : +604 - 654 5263 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Unit Audit Dalam, Universiti Sains Malaysia.