Unit Audit Dalam  |  Kampus Induk

Pelaksanaan Audit

PERINGKAT 2:

PELAKSANAAN AUDIT

Kerja lapangan adalah aktiviti utama di peringkat pelaksanaan dan ia menumpukan kepada pemeriksaan ke atas transaksi dan juga komunikasi secara formal. Pada peringkat ini, juruaudit akan menentukan sama ada kawalan yang dikenal pasti beroperasi dengan betul dan mengikut seperti yang dijelaskan oleh pihak auditee. Diakhir peringkat perlaksanaan ini, suatu senarai penemuan isu-isu penting pengauditan akan disediakan sebelum draf laporan audit disediakan.

 

dikemaskini pada : 4/7/2022


Dasar Keselamatan    |    Penafian   |   Peta Laman    


Hubungi Kami

UNIT AUDIT DALAM, Bangunan C15, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 653 5260 
Fax : +604 - 654 5263 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Unit Audit Dalam, Universiti Sains Malaysia.