Unit Audit Dalam  |  Kampus Induk

 • Home
 • Jawatankuasa Audit
 • Keanggotaan Jawatankuasa

Keanggotaan Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa Audit

Berdasarkan Statut Jawatankuasa Audit Universiti

  1. Jawatankuasa hendaklah dianggotai oleh tiga (3) hingga lima (5) orang ahli Lembaga bukan eksekutif.
  2. Pengerusi Jawatankuasa hendaklah dilantik oleh Lembaga.
  3. Tempoh pelantikan ahli-ahli Jawatankuasa adalah tertakluk kepada tempoh lantikan sebagai ahli Lembaga.
  4. Pelantikan mana-mana ahli Jawatankuasa boleh pada bila-bila masa dibatalkan oleh Lembaga dengan menyatakan sebab bagi pembatalan itu.
  5. Seseorang ahli Jawatankuasa boleh, pada bila-bila masa, meletakkan jawatannya dengan memberikan notis secara bertulis kepada pengerusi Lembaga.
  6. Tertakluk kepada perenggan 5(1), Lembaga boleh, pada bila-bila masa, mengubah bilangan keahlian Jawatankuasa.

Setiausaha Jawatankuasa

  1. Ketua Audit Dalam hendaklah menjadi setiausaha kepada Jawatankuasa

YBhg. Profesor Emeritus Dato' Dr. Hassan Said
Pengerusi

 PEDDr Hassan Said

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli

ibniajarv2

Encik Noor Azam Mohd Noor
Ahli

 

Encik 'Ubaidillah Ozmin
Setiausaha

Ubaidillah

dikemaskini pada : 6/9/2023

 


Dasar Keselamatan    |    Penafian   |   Peta Laman    


Hubungi Kami

UNIT AUDIT DALAM, Bangunan C15, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 653 5260 
Fax : +604 - 654 5263 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Hak Cipta © 2022 Unit Audit Dalam, Universiti Sains Malaysia.